• Gio. Giu 1st, 2023

Voce del NordEst

Il web magazine online 24/7

BARCOLANA – Eventi a Trieste della Soprintendenza Archeologia, BelleArti e Paesaggio FVG

DiRedazione

Ott 4, 2021

BARCOLANA 53

TRIESTE

APERTURA STRAORDINARIA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE

9 – 10 ottobre 2021

In occasione dell’evento Barcolana di quest’anno anche la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia partecipa alla festa della città aprendo alle migliaia di cittadini, turisti e velisti che affolleranno la vie urbane alcune aree archeologiche a Trieste, fra cui il Teatro romano, normalmente chiuso al pubblico.

Ai tanti eventi culturali proposti dalla Barcolana in città, sabato 9 e domenica 10 ottobre la Soprintendenza affianca questi appuntamenti:

*Teatro romano (Trieste, via del Teatro romano)

Apertura straordinaria e visite guidate a cura della Soprintendenza ABAP FVG

Sabato 9 ottobre – Ore 10.00 e 11.30

In occasione di Barcolana 53, i funzionari e il personale tecnico della Soprintendenza guideranno i visitatori alla scoperta del Teatro Romano di Trieste, portato alla luce negli anni Trenta del secolo scorso, eliminando le case di epoca medievale che erano sorte sfruttando le sue murature. Restaurato e parzialmente ricostruito, mostra la cavea (gradinata per gli spettatori) che si appoggia al pendio del colle di S. Giusto, l’orchestra ai suoi piedi e parte della scaena, ovvero il palcoscenico con quinte decorate da nicchie in cui erano statue di membri della famiglia imperiale o personaggi notevoli della comunità urbana.

Visite guidate su prenotazione – scrivere a  sabap-fvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it.

 * Antiquarium di Via del Seminario (Trieste, via del Seminario 2)

  Apertura dell’area archeologica

  Sabato 9 ottobre – Ore 10.00-12.00 e 16.00-18.00

All’interno dell’Antiquarium sarà visitabile il tratto delle mura tardorepubblicane volute da Ottaviano nel 33-32 a.C. per difendere la colonia di Tergeste, arroccata sulla sommità del colle di S. Giusto. All’inizio del II sec. d.C. le mura, ormai defunzionalizzate, servirono da struttura di contenimento e di terrazzamento per gli edifici costruiti a monte: qui si vede una vasca pavimentata in cotto, probabilmente impiegata nella lavorazione dell’olio.

Ingresso libero (fino al limite di capienza massima)

 * Basilica Paleocristiana (Trieste, via della Madonna del Mare 11)

  Apertura straordinaria dell’area archeologica e visite guidate a cura della Soprintendenza ABAP FVG

  Sabato 9 ottobre – Ore 9.30 – 13.30 e 16.00 – 18.00

  Domenica 10 ottobre – Ore10.00 – 12.00

  Visite guidate sabato 9 ottobre – ore 10.00 e 11.30

Durante la Barcolana, oltre ai soliti orari di visita, è prevista per la Basilica Paleocristiana di Via Madonna del Mare anche un’apertura straordinaria sabato mattina, con visite guidate a cura della Soprintendenza ABAP.

Sarà possibile visitare l’edificio a croce latina, con abside poligonale, che fu costruito in due momenti, tra l’inizio del V e l’inizio del VI secolo. Di notevole interesse è la pavimentazione a mosaico, di due differenti fasi: la prima mostra decorazioni geometriche bianche e nere, la seconda si arricchisce di motivi policromi. Nel tappeto musivo più recente è interessante la presenza di iscrizioni che riportano i nomi e le professioni dei benefattori della chiesa.

Ingresso libero  (fino al limite di capienza massima)

Visite guidate su prenotazione – scrivere a  sabap-fvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it.

Tutte le iniziative si svolgeranno in ottemperanza alle norme anti-Covid: ai visitatori sarà richiesto il possesso di Green Pass o di certificazione verde, come previsto dalla normativa vigente. È inoltre obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata degli eventi.

L’ingresso libero ai luoghi di cultura è da intendersi fino a esaurimento posti o a limite di capienza massima.

Le prenotazioni si chiuderanno venerdì 8 ottobre 2021 alle ore 14.00.

Per il programma degli eventi collaterali della Barcolana, è possibile consultare il sito https://www.barcolana.it/Calendario

* * *

BARCOLANA 53

TRST

IZREDNA OTVORITEV ARHEOLOŠKIH NAJDIŠČ

9. – 10. oktobra 2021

Ob priliki letošnje Barcolane, se bo tudi Nadzorništvo za arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije Julijske krajine udeležilo prazničnemu dogajanju v mestu, saj bo tisočerim občanom, turistom in jadralcem, ki bodo preplavili mestne ulice, odprli vrata nekaterih tržaških arheoloških najdišč, med katerimi tudi Rimsko gledališče, ki ponavadi ni dostopno za javnost.

Med številnimi kulturnimi dogodki ,  ki se bodo odvijali v mestu ob priliki Barcolane, v soboto 9. in v nedeljo 10. oktobra 10 Nadzorništvo prispeva z naslednjimi:

Rimsko gledališče (Trst, ulica Teatro romano)

Izredno odprtje arheološkega najdišča z vodenimi ogledi

Sobota 9. Oktobra – urnik: 10.00 in 11.30

Ob priliki Barcolane 53, v spremstvu funkcionarijev in tehniškega osebja iz Nadzorništva, bodo obiskovalci odkrivali tržaško Rimsko gledališše, ki je prišlo na dan v tridesetih letih prejšnjega stoletja, ko so odstranili srednjeveške hiše, katerih konstrukcija je iskoriščala njegovo obzidje. Po obnovi in delni rekonstrukciji, je postala vidna cavea (stopnišče za gledalce), ki se vzpenja po pobočju griča Sv. Justa, ob vznožju pa sta orkester in del scaene, oziroma oder z okrašenimi kulisami, ki jih krasijo niše, kjer so stali kipi pomembnejših cesarskih družinskih članov ali vidnejših osebnosti v mestni skupnosti.

Brezplačni dogodek z obvezno rezervacijo na: sabapfvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it.

  Antikvarium v Semeniški ulici (Trst, ulica Seminario 2)

  Odprtje najdišča

  Sobota 9. oktobra – urnik 10.00-12.00 in 16.00-18.00

Znotraj Antiquarium-a si bo mogoče ogledati del mestnega obzidja iz poznorepublikanske dobe, ki ga je zgradl Oktavian v 33-32 stoletju pr. n. št., da bi zaščitil kolonijo Tergeste, ki je stala na vrhu griča Sv. Justa. Na začetku 2. stoletja n. št. so stene, ki niso več služile prvotnemu namenu, izkoristili za terasaste zgradbe in so delovale kot opora zgradbam na pobočju: tukaj je vidna iz žgane gline tlakovana kotanja, ki je verjetno služila pri predelavi olja.

Prost vstop (do največjega dovoljenega števila istočasnih obiskovalcev)

  Paleokrščanska bazilika (Trst, ulica Madonna del Mare 11)

  Izredno odprtje arheološkega najdišča z vodenimi ogledi

  Sobota 9. oktobra – urnik: 9.30 – 13.30 in 16.00 – 18.00

  Nedelja 10. oktobra – urnik: 10.00 – 12.00

Ob prilki Barcolane, poleg običajnih urnikov Paleokrščanske bazilike v ulici Madonna del Mare, je predvidena tudi izredna otvoritevev v soboto zjutraj, z vodenimi ogledi v spremstvu osebja iz Nadzorništva za arheologijo, likovno umetnost in krajino.

Na ogled bo poligonalna apsida, ki je bila zgrajena v dveh fazah, med začetkom 5. in začetkom 6. stoletja. Posebno zanimiv je mozaik s katerim so tlakovana tla in to v dveh različnih fazah: prva se ponaša s črno-belimi geometrijskimi okrasi, druga pa je obogatena z mnogobarvnimi motivi.  Sodobnejša mozaična preproga vsebuje tudi napise z imeni dobrotnikov in naveden je njihov poklic.  Prost vstop (do največjega dovoljenega števila istočasnih obiskovalcev)

Vodeni ogledi s predhodno rezervacijo – pišite na:  sabap-fvg.comunicazionepromozione@beniculturali.it.

Vse pobude bodo potekale v skladu s predpisi za preprečevanje širjenja Covida: obiskovalci bodo morali imeti Green Pass ali zeleno potrdilo, kot to zahteva veljavna zakonodaja. Kdor se pridruži dogodku mora nositi  masko.

  .

Prost vstop v kulturnih centrih je predviden do največjega dovoljenega števila istočasnih obiskovalcev.

Rezervacije se zaključijo v petek 8. oktobra 2021.

Program ostalih dogodkov Barcolane je objavljen na spletni strani https://www.barcolana.it/Calendario

Redazione

Direttore : SERAFINI Stefano Per ogni necessità potete scrivere a : redazione@vocedelnordest.it

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.