• Dom. Lug 14th, 2024

Voce del NordEst

online 24/7

PIETRE DI PARAGONE. KAMEN E L’ARTE DEL PAESAGGIO – Seminario il 5 aprile – Passeggiate storico naturalistiche il 6 e il 14 aprile

DiRedazione

Apr 2, 2024

Progetto KAVE – L’ecosistema della Pietra di Aurisina

  PIETRE DI PARAGONE. KAMEN E L’ARTE DEL PAESAGGIO
Seminario venerdì 5 aprile, ore 17.30, al Circolo Culturale Sloveno Igo Gruden
Passeggiate storico naturalistiche sabato
6 e domenica 14 aprile  

A conclusione del Progetto KAVE – L’ecosistema della Pietra di Aurisina / Verso il Museo Diffuso delle Cave e della Pietra, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità (L.R. 15/2016), il Comune di Duino Aurisina – Devin Nabrežina propone un importante seminario dal titolo “Pietre di paragone. Kamen e l’arte del paesaggio”, in programma venerdì 5 aprile, dalle 17.30, al Circolo Culturale Sloveno Igo Gruden, Aurisina n. 89 – Duino Aurisina (TS), cui seguono due passeggiate storico naturalistiche sabato 6 e domenica 14 aprile.

“Questo progetto” – anticipa l’Assessore con delega alla cultura, sport, istruzione, turismo, politiche sociali, politiche giovanili del Comune di Duino Aurisina, Marjanka Ban – “incarna l’essenza del nostro territorio, collega la storia con il presente, gli antichi mestieri con le nuove tecnologie e presenta la natura come fonte di materia prima e contemporaneamente fonte di ispirazione artistica, ma soprattutto fa incontrare, oggi come allora, le genti provenienti da ogni dove con un obbiettivo comune. Forse una volta l’obiettivo di chi arrivava attratto dalla pietra di Aurisina era il mantenimento della famiglia, oggi, grazie anche a questo progetto, l’obbiettivo comune è diventato anche conoscere e conoscersi”.

Il programma del seminario

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dell’Assessore con delega alla cultura, sport, istruzione, turismo, politiche sociali, politiche giovanili del Comune di Duino Aurisina, Marjanka Ban, e dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro.
Seguiranno un’introduzione di Maddalena Giuffrida e Fabiola Faidiga dell’Associazione Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano / Vižovlje Europe, che ha affiancato per un anno l’Amministrazione comunale nello sviluppo del progetto, e un intervento di Sara Famiani, guida naturalista e divulgatrice di Estplore su “La pietra come elemento del paesaggio da un punto di vista turistico e della conoscenza del territorio, sentieri e visite guidate Cave”.
Il seminario proseguirà con le esperienze dell’imprenditore Tommaso Pizzul della Cava Romana e dell’operatrice culturale e museale Emanuela Uccello. Seguiranno gli interventi del Presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese (gestore dell’Ecomuseo Territori – genti e memoria tra Carso e Isonzo), Davide Iannis e del Direttore dell’Ecomuseo delle acque del Gemonese di Gemona del Friuli, Maurizio Tondolo.

Dopo una degustazione del vino “Kamen” (in sloveno “Pietra”, derivante dalla macerazione e fermentazione dell’uva in tini in pietra) dell’azienda agricola Zidarich, illustrato dalla sommelier Liliana Savioli, il seminario proseguirà con una relazione dell’esperto di promozione del territorio, GAL Carso – Las Kras – Trieste, Enrico Maria Milic. Le conclusioni saranno a cura del Direttore del Servizio geologico della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimo Zanetti.

Le passeggiate storico naturalistiche

Sabato 6 aprile (dalle 16.00) viene proposto un percorso poetico bilingue “Lungo il pendio sul mare, sotto il paese natio” sulle poesie di Igo Gruden lungo il Sentiero dei pescatori con Illja Ota e Lara Komar. A cura di Estplore e SKD Igo Gruden, con la collaborazione della presidente Jasna Simoneta, nell’ambito del progetto per la promozione della cultura umanistica “Parole sulla riva – Na brežini besede”. Ritrovo e conclusione: Scuola media Igo Gruden, Aurisina Cave 16 (presso il Sentiero dei pescatori), Informazioni e prenotazioni: skd@igogruden.eu


Domenica 14 aprile (dalle 9.00) passeggiata e visita guidata “Nel cuore della cava… pietra, polvere e poesia”, fino al cuore dell’immenso bacino estrattivo di Cava Romana, con performance sonora e interpretazione bilingue della poesia Ai cavatori di Aurisina di Igo Gruden, a cura de La Contrada – Teatro Stabile di Trieste. In collaborazione con SKD Igo Gruden, nell’ambito del progetto CARSO CREA(T)TIVO. Partecipazione gratuita, posti limitati con prenotazioni obbligatorie: info@estplore.it Informazioni: 340 7634805 (Sara).

Projekt Kave – Ekosistem nabrežinskega kamna
PREIZKUSNI KAMNI. KAMEN IN KRAJINSKA UMETNOST

Odprta okrogla miza, petek, 5. aprila 2024, ob 17.30, v Slovenskem kulturnem društvu Igo Gruden
Zgodovinsko naravoslovna sprehoda
v soboto, 6. aprila, in nedeljo, 14. aprila

Ob zaključku Projekta KAVE – Ekosistem nabrežinskega kamna / Proti Muzeju nabrežinskega kamna in kamnolomov, ki ga je podprla Avtonomna dežela Furlanija – Julijska krajina z namenom valorizacije geopestrosti in geološke dediščine (D. Z. 15/2016), je Občina Devin Nabrežina – Duino Aurisina pripravila pomembno okroglo mizo z naslovom »Preizkusni kamni. Kamen in krajinska umetnost,« ki bo v petek, 5. aprila, ob 17.30, v Slovenskem kulturnem društvu Igo Gruden, Nabrežina, 89 – Devin Nabrežina (TS), ki mu bosta sledila še dva zgodovinsko naravoslovna sprehoda, v soboto, 6. aprila, in v nedeljo, 14. aprila.”Projekt, ki ga predstavljamo, je pristen prikaz našega teritorija, saj povezuje zgodovino in sodobnost, stare poklice in nove tehnologije ter predstavlja okolje, ki ponuja svoje naravno bogastvo v obdelavo za enostavne zidake in istočasno za velike umetnine, predvsem pa je prikaz teritorija, v katerem se, še danes kot nekoč, srečujejo ljudje od vsepovsod in ti ljudje imajo skupni cilj. Mogoče je bil skupni cilj nabrežinskih kamnolomcev le preživljanje družine, danes, po zaslugi tega projekta, je ta skupni cilj postal tudi odkrivanje in medsebojno spoznavanje”.

Marjanka Ban

PROGRAM OKROGLE MIZE

Zbrane bosta v imenu institucij pozdravila Odbornica za kulturo, šport, izobraževanje, turizem, socialno in mladinsko politiko Občine  Devin Nabrežina Marjanka Ban in deželni svetnik za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Dežele Furlanije – Julijske krajine Fabio Scoccimarro.

Okroglo mizo bosta uvedli Maddalena Giuffrida in Fabiola Faidiga iz društva Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano / Vižovlje Europe, ki je pred enim letom stopilo ob bok občinski upravi pri razvoju projekta. Naravoslovne vodnica in popularizatorka znanosti iz podjetja Estplore Sara Famiani bo spregovorila o “Kamnu kot krajinskem elementu z vidika turizma in poznavanja ozemlja, o poteh in vodenih ogledih kamnolomov”.

Seminar se bo nadaljeval z izkušnjami, ki jih bosta podala podjetnik Tommaso Pizzul iz podjetja Cava Romana ter kulturna in muzejska delavka Emanuela Uccello. Sledila bosta predsednik Kulturnega konzorcija za Tržiško (upravljavec Ekomuzeja Teritoriji – ljudje in spomin med Krasom in Sočo) Davide Iannis in direktor ekomuzeja huminskih vodotokov – Ecomuseo delle acque del Gemonese iz Humina Maurizio Tondolo.

Po degustaciji vina “Kamen” (njegovo ime izhaja iz maceracije in fermentacije grozdja v kamnitih kadeh) s kmetije Zidarich, ki ga bo predstavila sommelierka Liliana Savioli, se bo seminar nadaljeval s poročilom, ki ga bo podal strokovnjak za promocijo teritorija, GAL Carso – Las Kras – Trst, Enrico Maria Milic. Sklepne ugotovitve bo izpostavil direktor geološke službe dežele Furlanije – Julijske krajine Massimo Zanetti.

ZGODOVINSKO NARAVOSLOVNA SPREHODA

V soboto, 6. aprila (ob 16. uri) bo na vrsti dvojezični pesniški sprehod „V bregu, ob morju, pod rodno domačo vasjo”, po Ribiški poti s pesmimi Iga Grudna, ki jih bosta podajala Ilija Ota in Lara Komar. Dogodek sta pripravila Estplore in SKD Igo Gruden, ob sodelovanju predsednice Jasne Simoneta, v sklopu projekta za ovrednotenje humanistične kulture “Na brežini besede – Parole sulla riva”, ki ga je podprla Dežela Furlanija Julijska krajina. Zbirališče: pred nižjo srednjo šolo Igo Gruden, Nabrežina Kamnolomi 16 (na začetku Ribiške poti), info in prijave: skd@igogruden.eu

V nedeljo, 14. aprila (ob 9.00) sprehod in vodeni ogled „V osrčju kamnoloma … kamen, prah in poezija“, vse do osrčja veličastnega, še delujočega površinskega rimskega kamnoloma Ivere 1, kjer bo uprizorjen zvočni performans z dvojezičnim podajanjem pesmi Nabrežinskim kamnolomcem v izvedbi Tržaškega stalnega gledališča La Contrada, s sodelovanjem SKD Igo Gruden, v sklopu projekta KREA(K)TIVNI KRAS. Brezplačna udeležba, do zasedbe prostih mest z obveznimi prijavami:

 info@estplore.it Informazioni: 340 7634805 (Sara).

Di Redazione

Direttore : SERAFINI Stefano Per ogni necessità potete scrivere a : redazione@vocedelnordest.it

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE