• Lun. Dic 4th, 2023

Voce del NordEst

Il web magazine online 24/7

UDINE, Palazzo Dorta – Importanti testimonianze antiche emergono durante i lavori di restauro

DiRedazione

Giu 12, 2020

COMUNE DI UDINE

IMPORTANTI TESTIMONIANZE ANTICHE

DAGLI SCAVI IN CORSO IN PALAZZO DORTA

Proseguono i lavori di restauro conservativo dello storico Palazzo Dorta a Udine, iniziati lo scorso ottobre su commissione dell’imprenditore Alessandro Salvatelli, che hanno permesso di mettere in luce nel sottosuolo strutture di edifici pertinenti sia all’epoca medievale che a quella romana, rivelando novità di grande interesse storico. Tutte le opere di scavo si svolgono sotto la sorveglianza archeologica da parte della ditta Arxè s.n.c., ad opera del dott. Giulio Simeoni, e la direzione scientifica del funzionario archeologo Giorgia Musina per la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia.

Fin dalle prime settimane le indagini archeologiche hanno portato alla scoperta e alla documentazione di testimonianze riconducibili a strutture di un precedente palazzo di epoca tardo medievale e rinascimentale, andate distrutte a seguito di un rovinoso incendio testimoniato da evidenti tracce di carbone e cenere. Il rinvenimento di due monete, ora in corso di studio, consentirà di datare con più precisione l’evento distruttivo. Di particolare rilevanza inoltre è stata la scoperta, in una buca a ridosso di un muro portante, di un vaso completamente integro, evento piuttosto raro in un contesto archeologico, soprattutto a seguito di un episodio disastroso come quello che ha colpito il palazzo antico.

Il rinvenimento più interessante e inaspettato è tuttavia quello di due strutture murarie tra loro ortogonali, di cui si conserva solo la fondazione. È stato possibile datare queste strutture, scoperte a circa 2,5 m di profondità in una zona interna del palazzo, all’epoca romana repubblicana (I sec. a.C. – I sec. d.C.) grazie alla presenza di frammenti di anfore negli strati che vi si appoggiano.

Tali evidenze potrebbero essere poste in relazione con le tracce insediative di età romana messe in luce lo scorso agosto durante i lavori di risanamento conservativo della vicina via Mercatovecchio, per la prima volta chiaramente documentate nel centro di Udine.

Palazzo Dorta al termine delle attività di restauro, nella sua rinnovata veste, ospiterà uffici ed appartamenti. Si dice molto soddisfatto il committente Salvatelli che si è generosamente assunto l’onere delle indagini e vede nell’operazione “un importante intervento di recupero delle bellezze storiche della città di Udine”. 

​***

SPOROČILO ZA JAVNOST

OBČINA VIDEM

POMEMBNA ANTIČNA PRIČEVANJA

MED IZKOPAVANJEM V PALAČI DORTA

V Vidmu se nadaljujejo konzervativna obnovitvena dela zgodovinske palače Dorta, ki so se začela oktobra lani po naročilu podjetnika Alessandra Salvatellija, ki so omogočila odkritje podzemne strukture stavb, bodisi iz srednjeveškega kot iz rimskega obdobja in tako razkrila pomembne zgodovinske podatke. Vsa izkopavanja se vršijo pod arheološkim nadzorom podjetja Arxè, za katerega je zadolžen arheolog Giulio Simeoni, in znanstvenim vodstvom arheologinje Giorgie Musina, funkcionarke Nadzorništva za arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije Julijske krajine.

Arheološke raziskave so že v pvih tednih privedle do odkritja in dokumentiranja dokazov, ki jih je mogoče pripisati strukturam prejšnje poznosrednjeveške in renesančne palače, uničene v silovitem požaru, kot potrjujejo očitne sledi premoga in pepela. Odkritje dveh kovancev, ki sta sedaj deležna podrobne analize, bo prispevalo k natančnejšemu datiranju dogodka, ki je uničil objekt. Izredno zanimivo je tudi odkritje, v luknji zraven nosilne stene, kjer je prišla na dan popolnoma nedotaknjena vaza, kar je v arheološkem kontekstu dokaj redek dogodek, zlasti po katastrofalnih okoliščinah, kakršne so prizadele antično palačo.

Najbolj zanimivo in nepričakovano pa je odkritje dveh medseboj pravokotnih zidov, od katerih so se ohranili le temelji. Strukture zidov, ki se nahajajo znotraj palače približno 2,5 m globoko, se da datirati v čas rimske republike (1. Stol. p.n.št. – 1. Stol. n.št.) zaradi prisotnosti drobcev amfor v plasteh, ki se ji oprijemajo.

Navedeni dokazi so morda v povezavi z rimskimi naselbinskimi ostanki, ki so prišli na dan avgusta lani, med konzervativnimi obnovitvenimi deli bližnje ulice Mercatovecchio in so bili prvič jasno dokumentirani v središču Vidma.

Ob zaključku obnovitvenih del bo Palača Dorta v svoji novi preobleki gostila pisarne in stanovanja. Salvatelli, naročnik restavriranja, ki je radodarno prevzel kritje stroškov, je z zadovoljstvom ocenil, da »poseg predstavlja pomembno oživitev zgodovinskih biserov mesta Videm«  ​

Di Redazione

Direttore : SERAFINI Stefano Per ogni necessità potete scrivere a : redazione@vocedelnordest.it

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE